INPUT

Deze week spraken we Studievereniging INPUT. Bij deze vereniging zitten studenten van de de bachelor en master van de Nederlandse Personeelswetenschappen en Engelse Human Resources Studies. Verder is het een diverse groep die soms meer voelt als een vriendengroep dan een studievereniging. Met verschillende activiteiten, zowel formeel als informeel en soms speciaal voor eerste jaars of internationals. En dit jaar met een nieuwe commissie, de ConneCie, die zich richt op activiteiten met andere vereniging om aan een grote gezelliger netwerk te bouwen waar studenten ook later nog voordeel aan hebben.  

De vereniging

INPUT is de studievereniging voor de bachelor en master van de Nederlandse Personeelswetenschappen en Engelse Human Resources Studies. Verder zijn de leden van de vereniging erg divers, naast dezelfde studie en vereniging, doen veel mensen nog een sport, of zitten ze bijvoorbeeld ook nog bij een dispuut van een andere vereniging. Mensen zijn erg open en iedereen mag erbij.  

Je kunt passief of actief lid zijn bij INPUT. Actieve leden zitten in 1 of meerdere commissies en organiseren verschillende activiteiten. Actieve en passieve leden zijn welkom om naar deze activiteiten te komen, krijgen korting en hebben toegang tot samenvattingen voor de studie.  

Alle leden zijn welkom op de INPUT kamer, tussen college’s door komen mensen hier voor gezelligheid, een kopje koffie en om bij te kletsen. Ook is het handig om elkaar tips te geven  

Commissies

Leden kunnen bij verschillende commissies gaan. Op de foto zien we de Congress Commissie, zij organiseren allerlei formele activiteiten, zoals een bedrijfbezoek, verschillende sprekers die komen vertellen over het werk wat ze doen, of workshops voor bijvoorbeeld LinkedIn 
 
Verder is er bijvoorbeeld ook de CampCie. Zij organiseren een leden weekend voor alle actieve leden. Dus dan ga je een weekendje weg en is er een gezellige spelletjesmiddag, wordt er samen gegeten en natuurlijk lekker feest gevierd. Er is ook een weekend speciaal voor de eerstejaars om kennis te maken met INPUT. 
 
Verder organiseren we door het jaar heen ook verschillende activiteiten. Van samen koken, tot sporten uitproberen en een buitenlandreis met boottocht, sport kijken en vooral veel gezelligheid.

Eigenlijk is het gewoon een grote vriendengroep die toevallig allemaal dezelfde studie doen

Vriendengroep

Met ongeveer 90 actieve leden voelt INPUT soms een beetje als een grote vriendengroep of een familie. Iedereen kent elkaar hier goed, bij activiteiten zie je vaak dezelfde mensen en ook buiten de activiteiten zien we elkaar ook vaak. 
 
Wat je soms ziet bij grote verenigingen dat een beetje onpersoonlijk wordt, dat is hier niet het geval. Natuurlijk zijn er een paar groepjes, maar eigenlijk kan gewoon iedereen heel goed met elkaar opschieten met elkaar. Een van de leden zegt ‘ik zou niks meer kunnen wensen’ INPUT is een soort familie en daar hoeft niet veel aan te veranderen.  

Aan deze vriendengroep heb je vaak na je studie ook nog heel veel. Niet alleen een fijne vriendschappen, maar ook een persoonlijke en professional netwerk. 

Internationals 

Veel van de actieve leden zijn nu Nederlands, maar we proberen internationals er echt bij te betrekken, onder onze studievereniging valt ook een Engelstalige studie. Het zou namelijk een beetje onzin als je een beetje buitengesloten voelt, omdat je toevallig uit ander land komt natuurlijk. 
 
De activiteit op de foto was door het bestuur speciaal voor internationale studenten georganiseerd. Poolen lijkt een activiteit die internationals leuk vinden en waarbij deze groep ook echt gehoord worden, zodat iedereen zich gewoon welkom voelt. 
 
Gelukkig lijkt het ook te werken want hebben we dit jaar weer meer internationale studenten die actief lid zijn geworden en deel van een commissie zijn geworden 

ConneCie

Dit is een nieuwe commissie dit jaar waar we trots op zijn, de ConneCie. Deze commissie gaat met andere studieverenigingen activiteiten organiseren. 
 
Afgelopen jaren ontstonden hier vaak wel ideeën voor, maar werden deze nooit echt uitgevoerd. Vandaar dat er dit jaar een speciale commissie voor is opgezet. Er staat al een super leuk date diner op de planning en verder al wat ideeën besproken met andere verenigingen. 
 
We hopen dat de ConneCie veel deuren gaat openen en helpt bij de integratie met verenigingen. Hierdoor kunnen leden ook alvast connecties maken voor voor later, en aan een netwerk breed bouwen.

#VerenigingenVrijdag