Kinderen en jongeren hebben de toekomst in Tilburg

Dat vind de Gemeente Tilburg ook en daarom wordt jongerenparticipatie in Tilburg serieus genomen. Een van de doelen van de gemeente voor komende tijd is dat de band tussen de kiezer en de gekozenen beter moet. Voor jonge mensen in Tilburg betekent dat dat de beslissingen over jongeren niet voor hen maar met hen gemaakt moeten worden. Jongerenparticipatie, Samen met de Jeugd, zet zich in voor meer inspraak, invloed en initiatief voor jongeren in het huidige en toekomstige beleid. 

JONGERENPARTICIPATIE IN TILBURG

Samen met de Jeugd betrekt, begrijpt en bereikt jongeren bij het regionaal en lokaal beleid. Een van de thema’s is de mentale gezondheid onder jongeren. En om de mentale gezondheid voor jongeren te verbeteren, moeten we beginnen bij de jongeren zelf. Een mooi voorbeeld was het FCKD GEN FEST met meer dan 180 jongeren. Opgezet met en voor jongeren, waarin ze met elkaar spraken over mentale gezondheid en de impact daarvan. Naast dit thema, is de gemeenteraad benieuwd welk thema’s nog meer belangrijk zijn voor jongeren en hoe ze hierin precies betrokken willen worden. 

 
DE BAND TUSSEN KIEZER EN GEKOZENEN

De gemeente van Tilburg wil samen met de kiezers zelf aan de slag gaan. Ze namelijk belangrijke beslissingen over de stad zoals de bouw van huizen, jeugdzorg en sportplekken. En zijn benieuwd naar wat jongeren willen veranderen in Tilburg en hoe zij willen meedenken. Daarom is er een vragenlijst opgesteld specifiek voor jongeren. Wil jij iets veranderen in Tilburg? Of weet jij hoe de gemeente jongeren kan laten meedenken over de stad? Vul voor 26 januari de vragenlijst in via www.denkmeemetTilburg.nl