Vereniging, dispuut, jaarclub, commissie

In Tilburg zijn er wel meer dan 100 verenigingen speciaal voor studenten waar je lid van kunt worden. Deze verenigingen zijn er in alle soorten en maten, met een focus op studeren, sporten, gezelligheid of alles tegelijk.

Tilburg beschikt over talloze studie- en studentensportverenigingen, maar ook over vier grote studentenverenigingen. Als je student bent kun je lid worden van zo'n vereniging. Binnen een studentenvereniging zijn er disputen, jaarclubs en commissies waar je bij kunt gaan. Maar wat houdt dit nou eigenlijk in? We leggen het even kort uit.

Dispuut

Een dispuut is een clubje van zo'n 15 à 20 personen. Een dispuut, voluit dispuutgezelschap of dispuutgenootschap, is een verband binnen een (studenten)vereniging. Doorgaans zijn disputen kleine structuren binnen een studentenvereniging, waarin een groep gelijkgestemden elkaar beter kent. Met name de grote verenigingen zorgen er op deze manier voor dat er geen leden verloren gaan in de grote massa. Bovendien zijn ook niet alle disputen onderdeel van een vereniging: onafhankelijke disputen bestaan ook. Deze zijn in feite kleine studentenverenigingen, waar men echter wel voor moet worden uitgenodigd (voor een dispuut 'gevraagd' worden). Leden van disputen zijn afkomstig uit verschillende studiejaren; een dispuut heeft dus een verticale structuur. Vaak kun je niet zomaar lid worden van een dispuut, maar moet je door de dispuutleden gevraagd worden. Vaak volgt hierna een aantal kennismakingsborrels. Vervolgens volgt een inwijdingsprocedure waarbij studenten ook kunnen afvallen. Eerst volgt een aspirantentijd (A-tijd), dan een ontgroening en daarna de inauguratie plaatsvinden. Nadat een dispuutlid is afgestudeerd, wordt hij/zij reünist van het dispuut.

Jaarclub

Een jaarclub is een groep van studenten bij een studentenvereniging die allemaal in hetzelfde jaar lid zijn geworden, er is dus sprake van een horizontale structuur. De jaarclubs begonnen op te komen toen de verenigingen groter werden en massaler. Ook de ontgroening op voet van ongelijkheid leidde ertoe dat mensen soms na de ontgroening intensief contact hielden. Op veel verenigingen hebben jaarclubs elke week een gezamenlijk eten (jaarclubeten) of borrel (jaarclubborrel, jaarclubavond). 

Studievereniging

Een studievereniging verleent aan studenten diensten die betrekking hebben op de studie of richting, en op oriëntatie op de arbeidsmarkt. De taken van een studievereniging zijn ruwweg in drie groepen te verdelen, namelijk onderwijstaken, kennis vergroten en gezelligheidstaken.  Meestal bestaat de structuur uit een bestuur met daaronder een aantal commissies. De omvang van het bestuur is doorgaans afhankelijk van het aantal studenten dat de opleiding telt, en het aantal beurzen dat de universiteit of hogeschool ter beschikking stelt. Bestuursleden (soms een fulltime taak) ontvangen normaal gesproken een compensatie, in de vorm van een aanvullende beurs of enkele studiepunten, terwijl de overige actieve leden dit meestal geheel op vrijwillige basis doen.

Sportverenigingen

Daarnaast zijn er in Tilburg talloze sportverenigingen waar studenten lid van kunnen worden. Zo is er een grote hockeyvereniging, maar ook een badminton-, tennis-, voetbal-, zwem- en korfbalvereniging. Bovendien is er een dansvereniging, een vereniging voor trainen in de sportschool, voor wielrenners en voor mensen met een passie voor klimmen. En wat dacht je van frisbee of lacrosse? You name it, je vindt het hier. Voor vrijwel iedere sport is er een vereniging voor studenten, waarbij het niet alleen draait om het uitoefenen van deze sport, maar ook om de gezelligheid onder elkaar. 

Culturele verenigingen

In Tilburg vind je ook diverse culturele verenigingen voor studenten. Denk aan het studententheater, een debatclub, improvisatietheater, een popkoor en een muziekvereniging.

Overige verenigingen

Ook zijn er verenigingen en organisaties die zich voor een specifiek doel inzetten, bijvoorbeeld het vertegenwoordigen van studenten in de universiteitsraad, het organiseren van een studenten kamer festival, die zich inzetten voor ‘social entrepreneurship’ en nog vele andere zaken. Voorbeelden zijn Front en SAM, twee partijen die jaarlijks aan de universiteitsraad-verkiezingen meedoen.

Commissies

Binnen verenigingen bestaan er commissies. Een commissie bestaat uit een groepje studenten die zich voor een bepaalde taak inzet. Denk hierbij aan een introductiecommissie, de acquisitiecommissie, lustrumcommissie en meer. Afhankelijk van de grootte van de verenigingen zijn er enkele tot tientallen commissies binnen een vereniging.