IDEA

Maak kennis met IDEA. Dit is de faculteitsvereniging van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Officieel is het een stichting en hebben ze dus geen leden. Dat wilt echter nog niet zeggen dat er niets georganiseerd wordt. Deze jonge vereniging organiseert meerdere formele en informele evenementen. Het bestuur van IDEA is veelal bezig met het contact met meerdere partijen. Niet gek, want hun doel is om de professionaliteit van de faculteit te verbeteren. Daar zijn goede stappen in gemaakt, maar er is nog veel werk te verzetten, al zeggen ze het zelf. Meer over deze vereniging lees je in het artikel!   

Wie ben je en wat is je functie bij IDEA?

“Hey, mijn naam is Anna Telder en ik ben 22 jaar oud. Ik kom uit Eindhoven en woon nu bijna drie jaar in Tilburg. Afgelopen zomer ben ik voorzitter geworden van faculteitsvereniging IDEA. Als voorzitter ben je eindverantwoordelijke voor de gang van zaken binnen de vereniging, je bent het aanspreekpunt en zit in veel overlegorganen met de andere faculteiten en verenigingen. Al met al, een hele diverse en super leuke functie! Ik ben erg extravert en hou ervan om altijd bezig te zijn om dingen te organiseren. Samen met mensen nieuwe plannen bedenken en opzetten vind ik leuk. Dat is precies wat ik heb kunnen doen dit jaar!”

Wat is IDEA in de basis?

“IDEA is de faculteitsvereniging van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences en representeert meer dan 4500 studenten van de hele faculteit! Wij zijn in het academisch jaar 2018-2019 opgericht als een stichting, waardoor wij geen directe leden hebben. Ons doel is om de samenwerking en communicatie binnen de faculteit, maar ook tussen verenigingen en tussen studenten te verbeteren. Daarnaast is ons doel om de professionaliteit van de gehele faculteit te verbeteren, op iedere mogelijke manier. We zijn goed op weg, maar we hebben zeker nog genoeg ambities en doelen.”

Ons doel is om de samenwerking en communicatie binnen de faculteit, maar ook tussen verenigingen en tussen studenten te verbeteren.

Wat typeert IDEA?

“IDEA is een relatief jonge vereniging. Binnen enkele jaren hebben we al onze stempel op de faculteit weten te drukken. Zo zijn er een aantal werkgroepen opgericht die samenwerkingen tussen de TSB-verenigingen bevorderen en activiteiten organiseren. IDEA heeft de volgende vijf werkgroepen opgericht: the activity workgroup, the internationalization workgroup, the acquisition workgroup, the secretary workgroup, the treasurer workgroup. In iedere werkgroep zit 1 bestuurslid van IDEA en 1 bestuurslid van elke studievereniging (Complex, INPUT, POLIS en Versot). Binnen deze werkgroepen organiseren de verenigingen verschillende activiteiten en zorgen ze voor een betere samenwerking. Als faculteitsvereniging ben je een overkoepelend orgaan, waarbij je op een ander niveau bezig bent. Wij zitten veel samen met de universiteit en andere faculteitsverenigingen om de bigger picture goed te kunnen regelen.”

Hoe zou je een gemiddeld lid omschrijven?

“Doordat wij een stichting zijn hebben wij geen leden. We vertegenwoordigen daarentegen wel alle studenten van TSB en organiseren activiteiten waar zij naartoe kunnen. Studenten hoeven geen lid te zijn om deel te nemen aan onze activiteiten. Ons doel is juist om vooral ‘achter de schermen’ te werken en ons minder bezig te houden met het directe contact met de studenten. Daar zijn de studieverenigingen voor.”

Wat zijn activiteiten die jullie organiseren?

“Onze grootste en meest bekende activiteit is de BEHAVE cantus. Dit is een cantus in oktober, die wij organiseren samen met de studieverenigingen voor alle studenten van onze faculteit. Het is ieder jaar een enorm succes!”

“Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor het Mentoraat Programma, waar studenten als mentor eerstejaarsstudenten begeleiden door het jaar heen. De Master Experience Days is ook een groot evenement dat wij organiseren. Hier komen masterstudenten en alumni vertellen over de master en het werkveld om bachelorstudenten te helpen bij het maken van hun masterkeuze.”

Hoe ziet een gemiddelde week er voor jullie als bestuur uit?

“Onze taken verschillen per week. Alle bestuursleden hebben veel verschillende taken. Natuurlijk hebben we de bestuursvergaderingen. Deze zijn twee keer per week. Daarnaast heb ik als voorzitter iedere donderdag een overleg met alle andere voorzitters van de TSB verenigingen. Verder vullen mijn weken zich met veel vergaderingen. Als faculteitsvereniging heb je contact met veel verschillende partijen in, wat ervoor zorgt dat we veel meetings hebben.”

Wat is het hoogtepunt in het jaar voor jullie?

“Het hoogtepunt van het jaar was toch wel de BEHAVE. De cantus is helaas 2 jaar niet fysiek doorgegaan door corona en je merkte dat iedereen blij was dat het dit jaar wel kon. Binnen twintig minuten was de cantus uitverkocht. Dit was een mooi begin was van ons bestuursjaar. De sfeer zat er tijdens de cantus enorm goed in en iedereen was enthousiast. Dat was erg leuk om te zien! De weken erna gaan er altijd leuke verhalen en iedereen heeft het erover hoe gezellig het was, dit zorgt ervoor dat je extra lang kunt nagenieten.”

Doordat wij een jonge vereniging zijn is er veel ruimte voor ontwikkeling. It's up to you!

Hoe kun je jezelf ontwikkelen bij IDEA?

“Doordat wij een jonge vereniging zijn is er veel ruimte voor ontwikkeling. Zo heeft iedere functie een klein vast takenpakket, dat aangevuld wordt met een breed scala aan extra taken, wat het heel persoonlijk en uitdagend maakt! It’s up to you. Verder is het super tof om je in te zetten op facultair niveau en met zowel de verenigingen als het Management Team te overleggen. Je kunt bij IDEA echt een verschil maken en allerlei zaken binnen de faculteit verbeteren.”

Hoe kijken jullie naar de toekomst?

“In de toekomst hopen wij op nog meer cohesie en samenwerking op facultair niveau, waarbij de belangen van alle TSB studenten behartigd worden. Daarnaast zou het tof zijn om ooit een vijfkoppig bestuur te hebben of om fulltime functies te hebben. Er is namelijk ontzettend veel werk te verzetten. Ook liggen er genoeg kansen en uitdagingen die onze toekomstige bestuursleden aan kunnen gaan. Op dit moment zijn wij nog bezig om een sterke basis neer te zetten, maar de komende jaren zullen er enorm veel kansen op uitbreiding komen voor IDEA!”

Wil je meer weten over IDEA? Neem dan een kijkje op de site!