Fractie Front

Deze week spraken we met Fractie Front. Dit is een van de twee fracties in de universiteitsraad. Front staat voor de actieve student en dat is te merken. Ze vinden het ontzettend belangrijk dat student zijn meer dan studeren is. Ze kijken kritisch naar de stukken die worden ingediend en dienen zelf ook meermaals initiatieven in die zich richten op meer bewegingsruimte voor de actieve student. Naast dat ze een fractie zijn hebben ze ook een wat minder serieuze kant. Front is een hechte groep vrienden die regelmatig leuke activiteiten met elkaar onderneemt. Meer weten? Lees dan het artikel!

Wie zijn jullie en wat doen jullie bij Front?

“Ik ben Tijs van der Zanden en ik ben voorzitter van Fractie Front. Als voorzitter ben je in nauw contact met alle verenigingen verbonden aan de universiteit. Bij hen probeer ik dan input te vergaren voor de universiteitsraad.”

“Ik ben Charlotte en ik ben dagelijks bestuurder. Dat zou je misschien wel de meest ‘politieke’ functie van ons bestuur kunnen noemen. Ik houd me vooral bezig met de voorbereidende vergaderingen van de universiteitsraad en het contact met het College van Bestuur en de U-raad.”

“Het verschil zit hem dus vooral in de ‘stakeholders’”, voegt Tijs toe. “Ik focus me meer op de studentenbesturen en Charlotte meer op het college van bestuur en de universiteitsraad.” 

Wat is Front in de basis?

“Wij zijn een studentenpartij in de universiteitsraad. Er zijn in totaal twee studentenpartijen in de universiteitsraad, namelijk SAM en Front. De universiteitsraad bestaat uit negen zetels voor studenten, negen zetels voor medewerkers en het College van Bestuur. De Universiteitsraad wordt geleid door een onafhankelijk voorzitter. Dat is een beetje het grote plaatje.”

“We hebben eigenlijk een jaar lang de kans om het beleid mee te voeren. Op sommige plannen die het College van Bestuur oplegt, hebben we instemmingsrecht. Dat houdt in dat wij deze plannen bij wijze van moeten ‘goedkeuren’, voor het College er mee aan de slag kan. Daarnaast leveren wij ook input op bepaalde ideeën en dienen we initiatieven in. We zien dat ze ook écht iets met die input doen. We hebben hier in Tilburg een heel ontvankelijk College van Bestuur en dat is heel tof. De positie van de studentenpartijen wordt dus soms onderschat.”

Waar staat Front voor?

Tijs weet snel te vertellen: “Onze filosofie is wel echt ‘de actieve student’. Hoe wij het vaak uitleggen is dat het de bril is die je opzet als je de stukken leest en waar je de focus op legt. Het is dan ook wel echt heel breed, want ‘de actieve student’ zijn alle studenten die het stapje extra zetten in hun studententijd. Het zijn mensen die vrijwilligerswerk doen, op exchange gaan, bij een studie-, studenten-, en sportvereniging zitten of een bijbaantje hebben. Het gaat eigenlijk om alle vormen van zelfontplooiing naast je studie, ook met het oog op de toenemende vraag van werkgevers naar studenten met een uitgebreid cv. Wij vinden het gewoon belangrijk dat de universiteit faciliteert dat je dat alles kunt doen naast je studie! Op die manier kijken we dan ook naar de verschillende stukken en initiatieven. Binnen onze filosofie van de actieve student hanteren wij drie pijlers, namelijk internationalisering, digitalisering en living campus. Vanuit deze pijlers schrijven wij initiatieven en geven we input op het beleid.”

Het studentenleven zit hem gewoon niet alleen in de boeken

Wat zijn initiatieven waar jullie nu mee bezig zijn?

“De ‘master specialisatie’ is een initiatief wat we onlangs hebben ingediend. Je hoort vaak van studenten dat ze twee masters willen doen. Bij twee masters horen twee scripties. Dat schrikt veel studenten af. We zouden dus graag willen zien dat studenten de mogelijkheid hebben om een bepaalde master te doen, met een specialisatie in een ander gebied. Het zou super zijn als die specialisatie dan ook erkend wordt op je diploma. Hier is positief op gereageerd vanuit het College van Bestuur, wat inhoudt dat er gekeken gaat worden naar de mogelijkheden hiervoor.”

“We hebben afgelopen Universiteitsraad ook een initiatief ingediend omtrent trainingen voor een vertrouwenspersoon. Dat heerst natuurlijk nu heel erg. We willen ervoor zorgen dat er een zo veilig mogelijke omgeving wordt gecreëerd. Veel verenigingen zijn al bezig met het instellen van vertrouwenspersonen, maar die hebben vaak nog geen trainingen gehad. We willen graag dat dit centraal vanuit de universiteit wordt geregeld, zodat er een groot toegankelijk netwerk aan vertrouwenspersonen ontstaat.”

“Een ander voorbeeld is het ‘sustainability fund’. Dat is een initiatief wat vorig jaar is goedgekeurd. Het is ook al in werking getreden. Verenigingen kunnen hier ook al aanspraak op maken. Het gaat om een bedrag van €10.000 euro wat vanuit de universiteit beschikbaar wordt gesteld om verenigingen te verduurzamen.”

Waar bestaat Front nog meer uit?

Charlotte geeft aan: “Ja dat is wel een beetje een complex verhaal. We hebben vijf zetels in de Universiteitsraad en deze vijf vormen de fractie binnen ons bestuur. De fractie bestaat uit de voorzitter, vice-voorzitter, twee algemeen bestuurders en een dagelijks bestuurder. We hebben daarnaast ook nog een aanvullend bestuur van drie man, zij hebben dus geen zetel. Dat is het bestuur voor onze medezeggenschap vereniging, ofwel MZV, en zij gaan over onze leden, commissies, evenementen en financiën. Die MZV is een aantal jaar geleden opgericht voor mensen die politieke interesse hadden en die zich bij de fractie wilden betrekken. Het is opgedeeld in verschillende commissies, zoals de activiteiten-, acquisitie-, evenementen- en verkiezingscommissie. Daarnaast hebben we een politieke en international poule die we om meningen kunnen vragen.”

Tijs: “We hopen dat die groep steeds verder groeit. Het leuke aan de MZV is ook wel dat het een groep actieve studenten is. Je hebt mensen die vaak ook wel ergens anders actief zijn, zoals een studenten-, studie- en/of sportvereniging en die komen dan allemaal bij elkaar. Iedereen die bij Front komt, vindt het dus eigenlijk vooral leuk om uit hun eigen bubbel te komen. Wat dat betreft zijn we misschien wel een nieuwe hechte bubbel van verschillende bubbels.”

Wat doen jullie zoal met de MZV?

“Maandag hebben we bijvoorbeeld een huifkar cantus met onze leden, lijstduwers en kandidaten. We combineren wel vaak iets formeels met iets informeels. Maandag wordt bijvoorbeeld het nieuwe verkiezingsplan gepresenteerd aan de lijstduwers en leden. Dat is ook voor hen de kans om wat input te leveren, waarna we natuurlijk gezellig met elkaar gaan borrelen en de huifkar op gaan.”

“Er gebeurt in ieder geval genoeg op informeel gebied. We hebben vorige week het etiquette diner gehad, wat zeer geslaagd was. Daarnaast komt het jaarlijkse fustenfeest eraan. Natuurlijk is er nog veel meer dan dat. Op formeel gebied hebben we onlangs bijvoorbeeld met Magister JFT | Juribes en de Studentenraad het gemeenteraadsdebat georganiseerd.”

Kijkend naar de aankomende verkiezingen: hoe werken jullie daar naartoe?

Tijs geeft aan: “Nou, daar beginnen we echt heel vroeg al mee. Het is natuurlijk een grote taak van je partij. In November zijn we begonnen met het opstellen van de lijst. De campagne periode is vorige week donderdag van start gegaan. Dat was het moment dat we de lijst extern bekend hebben gemaakt. Het verkiezingsplan is ook net geschreven, en daarbij kijken we echt wat de speerpunten zijn binnen de nieuwe campagne.”

“Het studentendebat hoort ook bij die verkiezingen. Wij gaan dan tegen SAM debatteren over de punten van de universiteit. We stellen een lijst op met 30 personen, en met die personen proberen we ook echt ons verkiezingsplan te vertegenwoordigen. 12 tot 14 april zijn dan de echte verkiezingen en is het vol gas. Het is leuk om onze nieuwe lijst aan de slag te zien gaan. Het is spannend, maar heel leuk en super gaaf.”

Wij vinden het gewoon belangrijk dat de universiteit faciliteert dat je dat alles kunt doen naast je studie

Wat willen jullie in de toekomst bereiken?

“Wij zijn van mening dat de exchange-procedure verbeterd kan worden. We hebben onlangs een Inspiration Day gehouden omtrent dit thema. We hebben toen zowel op de universiteit als online aan studenten gevraagd hoe zij graag de exchange-procedure zouden zien. Hierbij kan gedacht worden aan toelating op niet alleen cijfers, maar ook CV en motivatiebrief. Ook willen we de opties voor exchange uitbreiden van 3 naar 5. Met dit thema willen we de komende tijd aan de slag gaan.”

“Daarnaast proberen we echt in te zetten op digitalisering! We willen ervoor zorgen dat studenten de mogelijkheid krijgen om hun colleges terug te kijken. Dat past ook in het plaatje van de actieve student. We willen dat de universiteit actief meedenkt om studenten meer bewegingsruimte te geven zodat ze hun eigen week in kunnen vullen. Uiteindelijk hopen we steeds meer actieve studenten te krijgen. Gelukkig zijn studenten zich er steeds meer bewust van merken we!”

“Verder hebben onze kandidaten een verkiezingsplan geschreven, maar dat is officieel nog niet bekend. Dus dat is nog even wachten. Wij, als huidige fractie, proberen de kandidaten vrij te laten bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma. Het is ten slotte het programma van de nieuwe fractie. Je hebt natuurlijk wel altijd lopende zaken die worden doorgegeven aan de nieuwe fractie, maar verder is de nieuwe fractie autonoom om met nieuwe ideeën te komen.”

Charlotte voegt toe: “De strategie van Tilburg University voor de komende 5 jaar is onlangs bekend gemaakt. Het is aan de fracties van de komende jaren om de punten uit het strategisch plan te monitoren. De afgelopen jaren heeft de universiteit ingezet op een kwantitatieve groei en nu die groei is gelukt, is het belangrijk om de focus op de kwalitatieve groei te zetten.”

Wil je meer weten over Fractie Front? Neem dan een kijkje op hun site