FOSST

Maak kennis met FOSST. Deze organisatie is eigenlijk de overkoepelende vereniging van alle sport verenigingen. Hun grootste doel is om sport te stimuleren onder alle studenten. Dit doen ze op meerdere manieren: hulp leveren aan andere verenigingen, zelf evenementen organiseren en nauw betrokken zijn bij het ‘Sport Center’. Wij spraken met Vincent en Monica. Zij zijn dit jaar bestuurders van FOSST en legden ons haarfijn uit hoe de organisatie in elkaar zit. Ook gaven ze een tipje van de sluier over nieuwe plannen voor het ‘Sport Center’. Benieuwd? Lees dan meer.

Wat doen jullie binnen FOSST?

"Mijn naam is Monica en ik ben de PR manager. Ik beheer in principe alle socials en doe de publiciteit. Ik help ook met de publiciteit van verschillende verenigingen en het sportcentrum."

"Mijn naam is Vincent en ik ben de voorzitter. Mijn taak is eigenlijk om alles goed te laten verlopen binnen het bestuur, zodat iedereen zijn functie kan uitoefenen zoals gevraagd. Ik houd me vooral bezig met het beheer van de externe betrekkingen. Daarnaast zit ik in een bestuur waar ik sport vertegenwoordig voor alle studentensportverenigingen. Ook neem ik namens alle studenten deel aan de sportraad van de gemeente."

Wat is FOSST in het algemeen? 

"FOSST is de vereniging die alle sportverenigingen aanstuurt. Dus eigenlijk proberen we de andere sportverenigingen zo veel mogelijk te helpen met de meeste administratieve zaken. Daar komt een groot financieel deel bij kijken. We proberen samen met hen het geld te beheren."

"Daarnaast is een groot doel om alle sportverenigingen te verenigen. Dat proberen we te doen door kleine organisaties te helpen met het promoten van hun evenementen. Daarnaast hebben we een aantal evenementen die we elk jaar organiseren. Dit zijn onder andere Racketlon en het Carnaval Volleybal Toernooi. Het belangrijkste doel daarvan is ook om iedereen te verenigen en erbij te betrekken." 

"Tot slot fungeren we een beetje als vraagbaak voor sporters die naar het Sportcentrum komen. Als mensen toffe ideeën of initiatieven hebben voor nieuwe clubs of sportevenementen, dan zijn wij er om hen te begeleiden." 

"Dus eigenlijk alles wat met sport te maken heeft binnen de context van het studentenleven."

Wat is het doel van FOSST?

"Onze belangrijkste focus is het stimuleren van sport onder alle studenten. We houden niet alleen rekening met de leden van verenigingen, maar eigenlijk met iedereen die een lidmaatschap bij het Sportcentrum heeft. Dus voor mensen van de universiteit, Avans en Fontys. In die zin is het eigenlijk voor iedereen." 

"We doen dit niet alleen voor het aspect van het fysieke gezondheidsvoordeel, maar ook meer het sociale gebeuren. Dus de binding van studenten en de beleving."

Onze belangrijkste focus is het stimuleren van sport onder alle studenten.

Wat is de rol van jullie in het Sportcentrum?

"De focus ligt vooral op het proberen om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen. We proberen echt te kijken naar wat studenten het beste faciliteert en op welke manier we hen het beste faciliteren. We denken constant mee met het Sportcentrum hoe we sport op een makkelijkere en toegankelijkere manier richting de studenten kunnen brengen."

Hoe ziet jullie organisatie eruit? 

"We hebben leden, al is het wel een beetje anders. De leden zijn de sportverenigingen. Wij zijn het bestuur en onze leden zijn onder andere Merlijn en Shot. Met hen hebben we vergaderingen om bij te praten over hoe alles gaat op sportgebied. Aan de andere kant hebben we hen ook geholpen met het veranderen van het boekhoudprogramma voor meerdere verenigingen. Dat is een voorbeeld van de hulp die we bieden. We hebben ook bestuursavonden, waar we proberen om de bestuursleden van de sportverenigingen en het Sportcentrum bij elkaar te krijgen voor formele en informele dingen. Als de relaties met andere verenigingen goed zijn, dan kunnen we ze makkelijker helpen, dus dat proberen we echt te doen."

Als mensen een idee hebben om sport te faciliteren, wat moeten ze dan doen? 

"Ik zal een voorbeeld geven van iemand die geïnteresseerd was in het oprichten van een schaakvereniging. Die persoon kwam met dat idee naar ons toe. Wij hebben toen een bijeenkomst gehad, wat promotie gedaan en een schaakmeetup georganiseerd om te kijken of mensen interesse hadden om lid te worden van de vereniging." 

"Het belangrijkste punt is om te kijken of mensen geïnteresseerd zouden zijn. Dat is het grootste deel waar wij in het spel komen. Als er genoeg mensen geïnteresseerd zijn, dan nemen wij nauw contact op met het Sportcentrum om het evenement te faciliteren. Als mensen geïnteresseerd zijn in het opzetten van zo'n evenement, kunnen ze altijd naar onze website gaan. Op de website vinden ze alle contactgegevens!"

We staan altijd open voor verschillende ideeën op het gebied van sport en evenementen!

Wat is de structuur in uw bestuur? 

"We hebben een secretaris, penningmeester en voorzitter. Daarnaast hebben we een PR Manager, Sport Manager en Event Manager. We zijn begonnen met zeven mensen, en nu zijn we met zes mensen. Dat komt omdat een van onze event managers is gaan werken. We zijn op dit moment meer een parttime bestuur en zijn aan het kijken om dat weer op te bouwen!"

Wat zijn de belangrijkste activiteiten binnen jullie organisatie? 

"Het Carnavals Volleybal Toernooi is echt ons grootste toernooi. We mikken meestal op zo'n 700 tot 1000 mensen die meedoen. We huren het hele sportcentrum af. Er worden twee zalen toegewezen voor het volleybaltoernooi, en na afloop hebben we een heel groot feest. Het vindt altijd plaats op de donderdag voor carnaval. Het is dus echt een goede aftrap. Dit jaar is het evenement helaas niet doorgegaan, maar misschien proberen we een eenmalige zomerversie te doen."

"We organiseren dit samen met de volleybalvereniging Gepidae. Uiteraard doen veel van hun leden mee. We proberen het echter met iedereen te delen. De enige voorwaarde is dat je lid moet zijn van het Sportcentrum. Vorig jaar was het in 7 minuten uitverkocht. Het heeft een beetje een naam gekregen."

"Daarnaast organiseren we Racketlon. Dat is een toernooi waarbij je vier racketsporten speelt, namelijk squash, tennis, badminton en tafeltennis. Dit is een 2 vs 2 competitie, waarbij je kunt winnen als je gemiddeld de beste bent."

"Dan hebben we in september ook nog SSA battles. Dit is een toernooi met verschillende disciplines voor elke sport. Meestal is er dan aan het eind een gala."

Wat zit er in het vooruitzicht voor de toekomst?

"Voor nu willen we ons echt gaan richten op de evenementen zelf. We willen dus echt een solide basis hebben waarop we echt kunnen bouwen. Van daaruit willen we alles uitbouwen en nog meer dingen organiseren. We zijn al druk bezig met het contacteren van andere verenigingen om evenementen te organiseren. We staan altijd open voor verschillende ideeën."

"Ook streven we ernaar om meer internationals te betrekken binnen de bestuursjaarbeleving. Dit doen we door te streven naar een 50/50 verdeling van nationals en internationals binnen ons bestuur. En we hopen dat dit in de loop der jaren ook bij andere studenten(sport)verenigingen meer gebruikelijk zal worden."

"Een van de dingen waar we heel druk mee bezig zijn is het maken van plannen voor het nieuwe Sportcentrum. Het College van Bestuur van Tilburg University is van plan om vrij snel een besluit te nemen. Nu zijn we echt beperkt in het opzicht dat het gebouw te klein is voor het aantal studenten dat er gebruik van wil maken. De jaarabonnementen en de andere abonnementen zorgen voor meer dan de capaciteit aankan. Er is dus echt een grote drang om te verhuizen of uit te breiden. Daar zijn al concrete plannen voor. We zijn er echt druk mee bezig, want de beslissing wordt binnenkort genomen."

 

Wil je meer weten over FOSST? Neem dan een kijkje op hun site!