Sofie's uitgesproken mening

Vanaf vandaag starten wij met een nieuwe rubriek, namelijk een rubriek waarin ‘prominente’ Tilburgers die een betekenisvolle rol hebben (gehad) in het Tilburgse studentenleven aan het woord komen en zich kritisch en openhartig uiten over Tilburg en al haar facetten omtrent het studentenleven.

Voor deze eerste editie spraken wij met Sofie Verhoeve. Sofie (23), geboren en getogen in Rotterdam, heeft na haar bachelor personeelswetenschappen een pre-master Organizational Psychology gedaan en begint na haar bestuursjaar, waar zij momenteel de functie van Ab Actis (secretaris) bekleed bij T.S.R. Vidar, aan haar master. Daarnaast is zij actief lid van damesdispuut Papillon.

Sofie begon aan haar eerste studiejaar als actief lid bij studievereniging INPUT. De TOP-week had zij wel gelopen, maar het verenigingsleven zat er voor Sofie (nog) niet in. Studentenstad Tilburg had haar vrijwel alle facetten te bieden die je nodig hebt voor een actieve en bewogen studententijd, plus het feit dat het in Tilburg redelijk kleinschalig en dus goed behapbaar is. “Tilburg voelt voor mij als een groot dorp waar je in een kwartier met de fiets van de ene kant van de stad naar de andere kant kunt komen.” De reistijd naar haar ouders was ook prima te doen. Haar prioriteit lag bij het behalen van haar eerste studiejaar.

Nadat haar propedeuse binnen was, besloot zij zich aan te sluiten bij de studentenroeivereniging van Tilburg. Waar zij voorheen één avond per week op stap ging met vriendinnen van haar studie en vervolgens vier avonden per week Netflix uitspeelde, besloot zij om een andere wending aan haar studentenleven te geven. “Het leuke aan het verenigingsleven in Tilburg is dat je andere mannen- en vrouwendisputen al snel leert kennen. Wanneer je dan vervolgens een keer op een feest staat, zie je ineens heel veel bekenden waar je al eerder mee hebt geborreld en dus een aanknooppunt hebt om weer een babbeltje mee te maken.

Daarnaast heeft Tilburg veel ruimte voor het organiseren van studentenevenementen, georganiseerd door studenten. Denk aan bijvoorbeeld Pallieter Mixed Hockey Toernooi, Bevrijdingsfestival, Tilburg University Cantus (TUC), of het evenement dat Sofie vorig jaar zelf met Papillon en dispuut Black and White van Olof heeft georganiseerd: het Oktoberfest, een nieuw initiatief vanuit een dispuut onder een ‘bestaande naam’ waar circa duizend studenten op af kwamen.

Waar Sofie zo enthousiast is over Tilburg als studentenstad, werpt ze ook een kritische blik op de stad als het gaat om aspecten waar meer aandacht aan besteed zou kunnen worden. Eén daarvan is het niet tot nauwelijks blijven plakken van studenten na hun studie in de stad. “Ik denk dat er te weinig bekend is over (grote) bedrijven die in Tilburg gevestigd zijn en die relevant zijn voor studenten uit de stad, in z’n algemeniteit. In mijn vriendinkring is het gebruikelijk dat je naar Utrecht en Amsterdam gaat na je studie, om daar dan vervolgens carrière te maken. In Tilburg zou dat ook zeker kunnen, maar ik denk dat dat stukje awareness bij studenten nog mist. Dat heeft ook te maken met het feit dat hier goede economische scholing plaatsvindt en dat de meeste bedrijven in die branche zich bevinden in de Randstad. Maar, Tilburg heeft absoluut potentie om uit te groeien naar een stad die aantrekkelijk is voor young professionals om te wonen en te werken!

Ook raakt Sofie een gevoelige snaar als het gaat om studentenhuisvesting. “Je merkt aan alles dat de universiteit heel veel doet om te groeien. Dat is natuurlijk positief voor Tilburg als studentenstad. Echter, dit brengt een grote uitdaging op het gebied van studentenhuisvesting met zich mee. Het wordt steeds moeilijker om aan studentenkamers en studio’s te komen. Ook voor internationals is het heel lastig om een kamer te vinden, aangezien zij vaak maar een half jaar verblijven tijdens de exchange. Deze schaarste drijft de prijzen -in hoeverre dat juridisch kan- omhoog. De Nederlandse student is hier dus uiteindelijk ook de dupe van. Dit gegeven maakt het minder aantrekkelijk om in Tilburg te komen studeren, dus ik hoop dat de gemeente dit in samenwerking met de universiteit zo snel mogelijk oppakt.

Als laatste noemt Sofie, op basis van haar eigen ervaring, dat het vrij lastig kan zijn een geschikte locatie te vinden wanneer je vanuit een vereniging en/of commissie een evenement wil organiseren. “Er zijn een aantal toffe locaties in de stad die ideaal zijn voor het organiseren voor leuke, grote evenementen voor studenten. Helaas is die bereidheid om hieraan mee te werken niet bij elke locatie wederzijds.” Dat zou Sofie in de toekomst graag anders zien.

Sofie is, ondanks bovengenoemde punten, trots op studentenstad Tilburg. “Er is hier voor ieder wat wils. Er zijn 4 hele leuke grote studentenverenigingen waar je van deel uit kan maken en als dat nou niks voor jou is, dan wemelt het van de studie- en sportverenigingen waar je je bij kunt aansluiten.” Kortom: Tilburg biedt jou als student genoeg mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen!

Buiten het verenigingsleven heeft Tilburg ook steeds meer leuke en aantrekkelijke plekken om te chillen. Sofie noemt onder andere de Piushaven en het Spoorpark, die bij studenten erg in trek zijn. “Toen ik hier een paar jaar geleden kwam om te studeren, was er in de Piushaven amper iets te doen. Nu krioelt het er van de gezellige horecagelegenheden. En waar horeca is, vind je studenten natuurlijk. Ook het Spoorpark wordt een steeds grotere ‘toevallige ontmoetingsplek’, omdat het zo groot is en ik er veel bekenden tegenkom. Een erg leuke ontwikkeling!

In Sofie’s optiek is de stad compleet, maar toch mist er nog een klein detail. Waar de andere grotere steden grote clubs hebben om het nachtleven goed te verkennen, heeft Tilburg -op Club Smederij, club Fix en PKHS na- niet echte grote clubs. “Ik kan me voorstellen dat als je ervan houdt om uit te gaan in grote clubs, je in Tilburg misschien niet op het juiste adres bent.”

Klopt het beeld dat je vroeger had van Tilburg nog steeds nu je er woont en studeert?

Sofie lacht. “Ze zeggen altijd dat Tilburg een beetje tokkie is. Dat klopt nog steeds wel, hier en daar. Maar door het grote aantal studenten dat hier woont valt dat imago toch wel aardig weg, plus het feit dat er allerlei leuke veranderingen worden doorgevoerd in de stad om het steeds aantrekkelijker te maken om hier te komen wonen. Denk aan de ontwikkelingen in de Spoorzone, de nieuwe hoogbouw, en zoals ik al eerder noemde: het Spoorpark en de opknapping van de Piushaven.

Stel, je zou burgemeester voor één dag zijn van Tilburg. Wat zou je dan veranderen?

Op deze vraag antwoord Sofie dat ze toch zou willen inzetten op het creëren van meer awareness onder bijna afgestudeerden om hier te blijven werken, door de bekendere bedrijven uit Tilburg nog meer en beter uit te lichten. “Ik zou bijvoorbeeld carrière evenementen gaan organiseren op Tilburg University of Fontys waar alleen lokale bedrijven naar toe mogen komen, of bedrijven waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in Tilburg. Denk bijvoorbeeld aan Interpolis.” Hier valt volgens Sofie nog veel winst te behalen.

Al met al ziet Sofie de ontwikkelingen die Tilburg de afgelopen jaren heeft doorgemaakt als erg positief. “Als die ontwikkelingen zo blijven doorgaan, zou ik op een gegeven moment niet meer inzien waarom studenten na hun studie per se richting Randstad zouden gaan, want je kunt het hier absoluut naar je zin hebben!”