In gesprek met... SAM en Front

De verkiezingen voor de universiteitsraad staan weer voor de deur! Volgende week kleurt de campus van Tilburg University weer groen en blauw, en inmiddels vliegen de kandidatenlijsten je al om de oren. Wij gingen in gesprek met Joost en Joëlle van de fracties SAM en Front. Waar zetten zij zich voor in en hoe ziet hun ideale campus eruit? 

Wie ben je en wat doe je voor de Fractie?

Joost: Ik ben Joost en ik ben momenteel de voorzitter van Fractie SAM. Samen met een aantal andere studenten ben ik voltijds met de fractie bezig. De missie van SAM is om alle studenten te vertegenwoordigen en te verbinden, daar zijn we met z’n allen dan ook mee bezig, en dat doen we allemaal op onze eigen manier. 

Joëlle: Ik ben Joëlle en ik ben vice-voorzitter van fractie Front op dit moment. Samen met de voorzitter houd ik me enerzijds bezig met de externe contacten, en aan de andere kant ben ik ook verantwoordelijk voor de politieke kant rondom de faciliteiten op de universiteit.

 

Waar staan jullie als fractie voor?

Joost: We proberen alle studenten te vertegenwoordigen, we hebben daarin geen vooringenomen positie. Hierboven in gebouw E zitten heel veel studentenbesturen bij elkaar. Je kan daarom heel makkelijk aankloppen bij de vertegenwoordigers van de verschillende studies en faculteiten. Je bent als fractie heel dichtbij de verschillende belangen op de universiteit. En dan denken we altijd ‘wie gaat dit aan, en hoe kunnen we hun belang het beste vertegenwoordigen?’ Zo proberen we er voor alle studenten te zijn.

Joëlle: Front staat voor de actieve student. Alles wat wij doen gaat dan ook vanuit die filosofie. Wij geloven er heel erg in dat het belangrijk is om je naast je studie nog verder te ontwikkelen. Een ‘actieve student’ bedoelen we wel echt in de breedste zin van het woord; dus elke student die een stapje extra wil zetten, buiten het studeren om. Dit kan vrijwilligerswerk zijn, of op exchange gaan naar het buitenland, lid zijn bij een vereniging, noem maar op. We lezen beleidsstukken altijd met de bril van de actieve student. We zetten ons dus voornamelijk in voor een omgeving waarin het zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt om naast je studie nog dingen te ondernemen. 

 

Met wat voor initiatieven zetten jullie je in voor de Tilburgse studenten?

Joost: Één van de dingen waar we heel erg trots op zijn, is dat we voor elkaar hebben gekregen dat er een menstruatie kast in de CUBE is gekomen. Dit is een soort kast waar gratis producten liggen voor iedereen die menstrueert. Dit was voor nu nog een pilot maar er komt er nu ook eentje in de bieb. Daar zijn we als fractie heel trots op. Daarnaast zijn we ook erg trots op ons couchsurfing initiatief; Student Housing Tilburg. We vertegenwoordigen natuurlijk de studenten, maar kijken ook hoe we studenten met de stad kunnen verbinden. En zo proberen we met dit initiatief studenten die op zoek zijn naar een woonruimte, te verbinden aan inwoners van Tilburg die misschien een plekje in huis over hebben. 

Joëlle: We hebben onlangs een initiatief ingediend over de uitbreiding van de exchange procedure. Eerst was dit vooral gericht op het gemiddelde van je cijfers; hoe hoger je cijfer, hoe meer kans je maakt op je favoriete bestemmingen. Wij zouden dit graag veranderen, zodat je cv en motivatie ook mee gaan tellen. Of dat er een soort puntensysteem komt, zodat je extra curriculaire activiteiten ook meetellen. We zien natuurlijk dat veel actieve studenten ervoor kiezen om veel naast hun studie te ondernemen en daardoor niet per sé een 8 gemiddeld staan voor hun vakken. Dat maakt hun kans om op exchange te gaan vervolgens kleiner. Zodra motivatie, cv en eventueel een puntensysteem mee worden genomen, wordt het voor deze studenten aantrekkelijker om ingeloot te worden. Dit initiatief hebben we inmiddels uitgewerkt en ingediend, en we hopen daar snel reactie op te krijgen!

 

Hoe gaat het met de voorbereiding van de verkiezingen?

Joost: De lijst is rond, en we zijn dingen aan het voorbereiden voor op de campus. We hebben kandidaten op de lijst die er écht zin in hebben. Met nieuwe, frisse energie en nieuwe ideeën. Dat motiveert en inspireert ons natuurlijk ook weer! 

Joëlle: Goed! We zijn druk bezig. We zijn als bestuur heel erg bezig hoe we de verkiezingen op de campus gaan vormgeven, wat we daar allemaal voor doen en welke online promotie daar dan ook bij komt kijken. En verder is het heel erg aan de kandidaten om de inhoud te bepalen. Dit is belangrijk omdat zij echt hun hart moeten kunnen leggen in de punten waar ze voor strijden.

En hoe komt jullie verkiezingsprogramma dan tot stand?

Joost: We hebben een heleboel lijstduwers. Dit is een hele diverse groep; internationale studenten, actieve studenten bij bijvoorbeeld studieverenigingen, maar ook niet-actieve studenten. We verzamelen input vanuit al deze lijstduwers om te kijken wat er in hun wereld speelt. Zo proberen we alle geluiden samen te voegen tot een mooi verkiezingsprogramma. Verder vinden we het belangrijk dat we een realistisch verkiezingsprogramma presenteren, waar de kandidaten op de lijst zelf achter staan en intrinsieke motivatie bij hebben. Je wilt niet te koop lopen met iets wat heel mooi klinkt en veel stemmen krijgt, maar wat achteraf niet haalbaar is.

Joëlle: Over het algemeen baseren we ons beleid op drie pijlers: internationalisering, digitalisering en living campus. Daarnaast pakken we altijd de visie van de actieve student mee. We zetten ons dit jaar ook weer in voor digitalisering. We vinden het belangrijk dat bepaalde zaken qua onderwijs worden opgenomen of dat er flexibiliteit komt in het volgen van colleges. En ook de avondcolleges, avondtentamens of weekendtentamens die er nu zijn, wij strijden er al langer voor dat dat niet meer gebeurt, maar dat is een heel lang proces dus dat wordt elk jaar weer meegenomen. 

 

Als jullie alles mochten bepalen op de universiteit, wat zou dan iets zijn wat jullie meteen zouden veranderen?

Joost: We hebben het online onderwijs redelijk losgelaten sinds corona, terwijl daar volgens ons ook nog wel kansen liggen. Het implementeren van blended learning bijvoorbeeld. Welke onderdelen van het online onderwijs willen we meenemen naar het onderwijs dat we nu hebben? Bijvoorbeeld kennisclips of podcasts zijn volgens ons dingen die ten goede komen aan de kwaliteit van het onderwijs. Hier liggen al wel plannen voor bij de universiteit dus daar zijn we heel blij mee. En zoiets moet je niet overhaast doen want het is een hele shift in de manier van onderwijs. Daarnaast zou ik het persoonlijk heel tof vinden als er meer ruimte is om vakken van een andere studie of faculteit te volgen in je minor. Daar kun je je horizon mee verbreden, dat is ook voor je persoonlijke ontwikkeling heel positief. 

Joëlle: Het grootste ding wat wij willen veranderen, en waar we denk ik ook heel veel studenten blij mee gaan maken, is als colleges worden opgenomen voor iedereen en ook beschikbaar blijven als naslagwerk. Wij hebben dit jaar ook een brief over geschreven en bij het college ingediend. Ze zijn druk bezig met blended learning, en dat vinden wij een heel goed streven, maar dat proces duurt gewoon een aantal jaar. Wij vinden dat studenten die nu studeren daar ook gebruik van moeten kunnen maken. Het is heel mooi dat ze daar nu plannen voor hebben maar de generatie studenten van nu maakt hier niet zo veel meer van mee. Van het online onderwijs in de corona periode hebben we ook best wel wat best practices over gehouden. Het leek voor ons alsof alle innovatie op dat gebied, zodra het qua corona weer kon, weer volledig van de baan werd geschoven. Wij willen natuurlijk ook gewoon zorgen dat de interactie tijdens colleges blijft en dat mensen wel gewoon naar de campus blijven komen, want wij zien ook graag een levendige campus. Daarom hebben we ervoor gekozen om te streven naar het online zetten van de opgenomen colleges een aantal weken voor de tentamens. Dat zou volgens ons wel een goede middenweg kunnen zijn. 

 

Hoe ziet Tilburg University er volgens jullie over 5 jaar uit?

Joost: Over 5 jaar? Nou dan wordt er dus gebruikgemaakt van alle mogelijkheden die het online onderwijs biedt, zolang het wel allemaal ten behoeve blijft van de kwaliteit van het onderwijs. Er zijn faciliteiten zoals studentenpsychologen, maar ook voor de huisvesting. We zijn als SAM zijnde ook voorstanders van het binnenhalen van internationale studenten, vanwege de diversiteit en verschillende denkwijzen die je dan krijgt. En dan is het ook wel echt belangrijk dat er dan ook huisvesting is. Dit is dan wel echt een droomscenario hoor, dat dat allemaal geregeld is dan. Ook willen we graag dat de universiteit studenten beter voorbereid op de arbeidsmarkt, met behulp van cursussen bijvoorbeeld. Nu is het gat van het studentenleven naar de arbeidsmarkt best wel een sprongetje. Daarnaast is het ook wel echt een belang van ons dat het mentale welzijn van een student dan boven prestaties staat. Je komt natuurlijk wel om te studeren, maar je mentale welzijn is wel echt heel belangrijk. Je kan wel al je vakken halen, maar als je niet goed op je plek zit, waar zijn we dan mee bezig? De hulp is dichtbij, maar het moet niet als een grote stap voelen om hulp te vragen. En dan hangen er op elk toilet natuurlijk menstruatie kasten. Met het oog op menstruatie armoede vinden we dit heel belangrijk. Alles is natuurlijk best wel prijzig de laatste tijd, en het moet niet de bedoeling zijn dat je die producten niet meer kan halen omdat je het niet kan betalen. We vragen toch ook niet aan mannen of vrouwen om zelf toiletpapier mee te nemen?Dus dat zou ik wel echt heel graag zien in de toekomst, ik denk dat dat allemaal nog wel realistisch is. 

Joëlle: Over 5 jaar, dan is de universiteit nog steeds lekker levendig, en dan zijn er op de campus veel mogelijkheden om als student daar te leven. De campus blijft een plek waar iedereen zich thuis voelt en zijn er voldoende faciliteiten om met vrienden samen te kunnen komen en te studeren. Daarnaast zal het ook mogelijk zijn om colleges thuis te volgen of hier op de campus. Er wordt gebruikgemaakt van de nieuwste technologieën en methodes die ervoor zorgen dat jij het onderwijs zo kan vormgeven dat het bij jou past. Ten slotte worden studenten gestimuleerd en gefaciliteerd in het doen van extracurriculaire activiteiten. Deze activiteiten worden volwaardig erkend en de roostering biedt voldoende ruimte om hier actief aan deel te nemen. Een concreet droomscenario zou bijvoorbeeld zijn dat studentbestuurders collegegeldvrij kunnen besturen of dat zij onderdeel worden van het flexstuderen.