Fix It Fest

Het Fix It Fest is een uniek evenement in Tilburg, waar jongeren directe impact maken op beleid en regelgeving over henzelf. Op 29 september in het Willem II stadion zal een manifest getekend worden om de mentale gezondheid van jongeren te verbeteren. Dit manifest is het resultaat van input van jongeren onder andere tijdens het FCKD Gen Fest. Het is namelijk tijd dat jongeren zelf mee mogen beslissen over hoe er met hun mentale gezondheid wordt omgegaan. Wij spraken een aantal van deze jongeren. In dit artikel vertellen we je graag meer over het Fix It Fest, wat eraan voorafging, waarom dit soort evenementen zo cruciaal zijn en wat je kunt verwachten op 29 september!

Wat is het Fix It Fest?

Het Fix It Fest is een evenement dat draait om de mentale gezondheid van jongeren in de omgeving van Tilburg. Het is een plek waar jongeren, jeugdprofessionals en beleidsmakers samenkomen om te praten over de uitdagingen waarmee we als jongeren te maken hebben. Het hoogtepunt van het evenement is de presentatie en ondertekening van een manifest dat een startpunt zal zijn voor nieuwe initiatieven en samenwerkingen om de mentale gezondheid van jongeren te verbeteren. Door dit manifest te ondertekenen zeggen professionals en beleidsmakers dat zij achter de punten staan die opgesteld zijn aan de hand input van jongeren op onder andere het FCKD Gen Fest. 

 

Wat is er allemaal voorafgegaan aan het Fix It Fest?

Het Fix It Fest heeft zijn oorsprong in een samenwerking die begon in januari 2023. Gemeente Tilburg, Samen met de Jeugd en T*agency wilden een evenement organiseren met als thema de mentale gezondheid van jongeren. Samen met verschillende jongeren van deze organisaties zijn we toen aan de slag gegaan om een het van een idee tot een evenement te maken. Dit leidde tot het FCKD Gen Fest, een volledig door en voor jongeren georganiseerd festival dat eind mei in de Hall of Fame was. We wilden het taboe rond mentale gezondheid doorbreken en begrijpen hoe jongeren hun mentale welzijn in het dagelijks leven ervaren. 
Vervolgens zijn er twee impact sessies geweest, waar samen met jongeren gekeken is naar oplossingen en verbeteringen. Uiteindelijk is er een samen met onderzoekers van Fontys pedagogiek een manifest opgesteld met een krachtige oproep tot actie om de mentale gezondheid van jongeren aan te pakken. En dit wordt op het Fix It Fest gepresenteerd en ondertekend. 
 

Waarom zijn evenementen zoals het Fix It Fest zo belangrijk?

Via dit festival willen we een inkijkje geven in de uitdagingen rond mentale gezondheid die wij dagelijks tegenkomen. De wereld waarin we opgroeien zit vol onzekerheden en uitdagingen, van financiële zorgen tot wereldwijde crises. Bovendien worden we dagelijks geconfronteerd met de druk van sociale media, waar perfectie de norm lijkt te zijn. Maar wij willen graag samen ontdekken wat er nodig is om de mentale welzijn van jongeren te verbeteren. Het feit dat beleidsmakers en professionals dit manifest ondertekenen, is hierin een positieve stap richting verandering.

Ook zijn evenementen zoals het Fix It Fest en het FCKD Gen Fest belangrijk voor de bewustwording rondom dit thema. Deze bewustwording is niet alleen goed voor jongeren, dat het oké is om over je emoties te praten, maar ook voor beleidsmakers en professionals die vaak beslissingen over ons nemen zonder met ons te praten. Het feit dat er nu aan de hand van deze festivals een manifest wordt getekend waarin onze behoeften en toekomstdromen de basis vormen, maakt duidelijk waarom het Fix It Fest zo belangrijk is.

Het feit dat beleidsmakers en professionals dit manifest ondertekenen, is hierin een positieve stap richting verandering.

Tenslotte nog, wat kun je verwachten op het Fix It Fest?

Op het Fix It Fest kunnen deelnemers een goede sfeer, inspiratie en informatie over mentale gezondheid van jongeren verwachten. Er zullen verschillende workshops zijn rondom het thema en er zijn informatiekramen waar je meer te weten kunt komen over de bestaande plekken en projecten die beschikbaar zijn voor jongeren. Verder is volop gelegenheid om te netwerken en in contact te komen met jeugdprofessionals, beleidsmakers en andere jongeren uit de regio. En niet te vergeten, het manifest zal worden ondertekend om samen in actie te komen voor mentale gezondheid onder jongeren!

Meer informatie en gratis tickets vind je hier.