Veelvoorkomende afkortingen

Altijd al afgevraagd waar bepaalde afkortingen zoals onder andere TUC, TOP of WAT voor staan en wat het inhoudt? Lees dan verder!

Universiteitsraden

FRONT: Fractie Front

= een studentenfractie in de universiteitsraad van de Universiteit van Tilburg. De fractie is lid van het Interstedelijk Studenten Overleg.

SAM: Fractie SAM

= de oudste studentenfractie in de universiteitsraad van de Universiteit van Tilburg.

FOSST: Federation Of Students Sports Tilburg

= heeft als voornaamste doel het behartigen van de belangen van alle sportende studenten in Tilburg. 

TiGeAk: Tilburgse Gemeenschappelijk Activiteitencommissie

= het overkoepelend orgaan van alle verenigingen die aangesloten zijn bij Tilburg University. 

Opleidingen & faculteiten

TiU/ UvT: Tilburg University/ Universiteit van Tilburg

FEHT: Fontys Economische Hogeschool Tilburg

FLOT: Fontys Leraren Opleiding Tilburg

EBE: Economie & Bedrijfseconomie

IBA: International Business Administration

P&W: Personeelswetenschappen

TiSeM: Tilburg School of Economics and Management

CE IEMES: Commerciële Economie International Event Music and Entertainment Studies

CO IEMES: Communicatie International Event Music and Entertainment Studies

Speco CE: Sportmarketing

Speco CO: Sportcommunicatie

ILS: International Lifestyle Studies

HRM: Human Resource Management

Besturen & commissies

WAT: stichting Word Actief Tilburg

= zet zich in voor de student met de gedachte dat student zijn meer is dan alleen studeren

TOP (-week): Tilburg Orientation Programme

= is de introductieweek voor alle nieuwe studenten die gaan studeren in Tilburg, zowel eerstejaars- als doorstroomstudenten.

TUC: Tilburg University Cantus

= viering van start academisch jaar middels een biercantus. Elke bezoeker zet zich voorafgaand aan de cantus in voor de Tilburgse maatschappij. Dit is een vereiste om deel te kunnen nemen aan dit evenement.

U-raad: Universiteitsraad

ABC (bestuur): Academic Business Club

= een netwerkorganisatie voor startende en gevestigde studentondernemers en studenten die de ambitie hebben om (in de toekomst) te gaan ondernemen.

EBT (bestuur): Economic Business weeks Tilburg

= het grootste carrière evenement van Tilburg University en een van de grootste on-campus recruitment evenemten in Nederland.

SOTS: Stichting Overleg Tilburgse Studentenverenigingen

= overkoepelende studentenraad die fungeert als officieel adviesorgaan van de gemeente Tilburg.

Overig

UB: Universiteits Bibliotheek

BSc: Bachelor of Science

= de titel die je krijgt wanneer je een bacheloropleiding op de universiteit of hogeschool hebt afgerond in een toegepaste of exacte wetenschap.

MSc: Master of Science

= de titel die je krijgt om aan te geven dat je aan de universiteit een wetenschappelijke of academisch geörienteerde masteropleiding hebt afgerond in de toegepaste wetenschappen, exacte wetenschappen of sociale wetenschappen.

SPSS: Statistical Package for the Social Sciences

= helpt je bij het verzamelen, invoeren, lezen, bewerken en/of analyseren van gegevens, maar ook bij het verspreiden van resultaten en het nemen van beslissingen.

APA: American Psychological Association

= meest gebruikte manier van bronvermelding op de universiteit en hogeschool.