College Brede Welvaart: Natuur, Ecologie en Polarisatie

Hoe toekomstbestendig is de ruimtelijke inrichting van Nederland? We staan voor grote fysiek-ecologische opgaven: water, natuur, energie. Hoe kan brede welvaart bijdragen aan een schone, gezonde en veilige leefomgeving?


Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

De grote wateroverlast van afgelopen jaarwisseling was weer een wake up call. Ook de natuurkwaliteit vraagt om aandacht. En denk daarnaast aan de opwek van duurzame energie. In dit college wordt de fysiek-ecologische kant van de agenda van ‘Brede Welvaart’ belicht; de kant van bodem, water, lucht, natuur en infrastructuur. Welke ingrijpende opgaven dienen zich aan? Hoe komen we tot een samenhangende aanpak in een gepolariseerde samenleving?

Kan het perspectief van brede welvaart helpen om deze opgaven in samenhang te bekijken en (meer) maatschappelijke betrokkenheid bij de fysiek-ecologische agenda te organiseren? Over deze belangrijke vragen gaan we in gesprek met vertegenwoordigers van wetenschap, bestuur en samenleving.

Locatie