Nietzsche & the free market

Wat kunnen bedrijven en bedrijfsethici leren van Friedrich Nietzsche? Filosoof Max van der Heijden vertelt je ‘All you need to know about…’ de nihilistische markt en de Nietzscheaanse Übermensch als CEO.


Misunderstood 

Nietzsche wordt zelden genoemd in zakelijke ethiek. Met goede reden zou je denken: waarom zou men deze veronderstelde voorstander van nihilisme, verantwoordelijk voor de dood van de traditionele moraal en verkondiger van een Übermensch die zijn eigen waarden uitvindt, willen introduceren in een vakgebied dat juist de amorele en nihilistische mentaliteit wil aanpakken die de zakenwereld doordringt? Deze weerstand tegen Nietzsche is echter gebaseerd op een misverstand van zijn filosofische gedachte, waar filosoof dr. Max van der Heijden zal proberen overheen te komen in zijn lezing. Hij zal dit doen door de volgende vraag te stellen: wat kunnen bedrijven en bedrijfsethici leren van Nietzsche?

Nihilisme en de Übermensch

Deze vraag zal worden beantwoord …

Misunderstood 

Nietzsche wordt zelden genoemd in zakelijke ethiek. Met goede reden zou je denken: waarom zou men deze veronderstelde voorstander van nihilisme, verantwoordelijk voor de dood van de traditionele moraal en verkondiger van een Übermensch die zijn eigen waarden uitvindt, willen introduceren in een vakgebied dat juist de amorele en nihilistische mentaliteit wil aanpakken die de zakenwereld doordringt? Deze weerstand tegen Nietzsche is echter gebaseerd op een misverstand van zijn filosofische gedachte, waar filosoof dr. Max van der Heijden zal proberen overheen te komen in zijn lezing. Hij zal dit doen door de volgende vraag te stellen: wat kunnen bedrijven en bedrijfsethici leren van Nietzsche?

Nihilisme en de Übermensch

Deze vraag zal worden beantwoord door twee thema's in het denken van Nietzsche te verkennen die een vruchtbare bijdrage kunnen leveren aan debatten in de hedendaagse bedrijfsethiek: nihilisme en de Übermensch. Ten eerste, door een parallel te trekken tussen de amorele markt en het nihilisme van Nietzsche, betoogt Max dat het probleem voor Nietzsche juist het overwinnen van het nihilisme is. Als zodanig kan zijn denken vruchtbaar zijn als het gaat om het overwinnen van de amorele markt. Ten tweede, afwijkend van het beeld van Nietzsche als een voorstander van amoralisme of immoralisme, verkent Max de deugden waaraan de Übermensch zich zou moeten houden en onderzoekt hij of zijn deugdethiek professionals aanmoedigt om verantwoordelijkheid te nemen voor hun daden, wat een gevoel van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bevordert in zakelijke transacties.

Locatie: Blackbox, Esplanade building

Wanneer

  • Donderdag 25 april 2024 om 16.00 uur

Locatie