Symposium | Netwerk(on)logica in het publieke domein

Een goed functionerend jeugdzorgsysteem is van groot belang. Dat vraagt om sector-overstijgend werken en een continue afstemming van vraag en aanbod. Op vrijdag 8 maart 2024 promoveert socioloog Mariëlle Blanken op dit onderwerp.


In de praktijk betekent dit dat vele organisaties - van preventie tot zeer specialistische zorg - op lokaal niveau in een netwerk samenwerken om gezinnen tijdig passende hulp en ondersteuning te kunnen bieden. Wetenschappelijk onderzoek identificeert echter serieuze tekortkomingen in het functioneren van het systeem.

In haar proefschrift The logic behind a cohesive youth care system analyseert en vergelijkt ze complexe organisatienetwerken in het jeugddomein. Belangrijke bevindingen uit het proefschrift wijzen uit dat verbeteringen qua ontwerp, integratie en dynamiek van lokale jeugdhulpnetwerken zijn onontbeerlijk voor een toekomstbestendig jeugdzorgsysteem. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? 

Dit symposium verdiept drie onderwerpen: netwerksturingintegrerend werken en de (wan)hoop van de professional. Geleid door Meike de Jong gaan academici en professionals uit de praktijk met elkaar in gesprek over lessen voor netwerksamenwerking in het publieke domein en het jeugddomein in het bijzonder.

Wanneer

  • Vrijdag 8 maart 2024 om 12.45 uur

Locatie